G-N09BCCMCQ5
top of page

VROEë AKADEMIESE 
GEREEDHEIDSPROGRAM

VIR 5 - 7 JARIGES

Yellow icon with  white image of a girl reading a book.
Text that describes the BEATBats program.
Orange icon with a white image of various circles.
Text that describes the BrainLeap program.
Blue icon with a white image of a brick wall.
Text that describes the BricksRx program.
Green icon with a white image of a face and a lightbuld inside.
Text that describe the OPTI-Start program.

Wat jy NOU doen, gaan 'n groot verskil in jou kind se lewe maak later.

By Academic Coaches verstaan ons die waarde van vroeg begin.


Terwyl ons vas glo in die voordele van speel en 'n kind toelaat om net 'kind' te wees, glo ons ook sterk daarin om fundamentele boublokke vir leer so gou as moontlik in plek te sit, en sodoende 'n jong leerder se toekomstige akademiese sukses vir die langtermyn te verseker.


Ons glo:
•    Elke kind behoort in staat gestel te word om hul onafhanklikheid as 'n leerder te kan opeis.
•    Elke kind behoort daarvan te droom om 'n ruimtevaarder te word (droom GROOT!); hulle keuse of hulle daardie droom eendag wil nastreef, of nie.


Ons Vroeë Akademiese Gereedheidsprogram vir 5 - 7 jariges word gerugsteun deur die ongelooflike krag van ‘n hele reeks internasionaal erkende metodologieë, assesserings, programme en hulpmiddele - ondersteun deur jare se formele navorsing en ontwikkeling.


Ons Vroeë Akademiese Gereedheidsprogram fokus daarop om sterk uitvoerende funksie- en leervaardighede, strategieë en taktieke van 'n vroeë ouderdom af te ontwikkel en uit te bou, wat jou kind die selfvertroue gee om vroeg reeds in 'n sterk(er), onafhanklike leerder te ontwikkel.


Die program fokus op die volgende fundamentele ontwikkelingsgebiede, met 'n kritiese oog op toekomstige akademiese sukses, en sluit die volgende vier unieke, gespesialiseerde ontwikkelingsprogramme in:

 

 

 

 

 

 

GEE JOU KIND 'N LEWENSLANGE VOORSPRONG MET:

 

Vroeë Lees- en Taalvaardigheidsontwikkeling

Het jy geweet om 'n pols te kan hou (anders as om 'n ritme te hou) het 'n direkte invloed op 'n kind se lees- en taalontwikkelingsvermoë? BEATBatsis 'n prettige, maar intense program om vroeë lees- en taalvaardighede te ontwikkel.

Program: BEATBats

 

Aandagspan en Fokus Ontwikkeling

Ontwikkel en versterk aandagspan, fokus, en impulsbeheer vaardighede.

Program: BrainLeap

 

Probleemoplossing en Beplanningsvaardighede

Ontwikkel die kreatiewe kant van komplekse probleemoplossing, met 'n direkte impak op wiskundige vaardigheidsontwikkeling.

Program: BRICKSRx

 

Prossessering en Geheue Vaardighede

Versterk die onderliggende vaardighede waarop 'n kind staatmaak om inligting optimaal aan te leer en te onthou.

Program: OPTI-start

Close up studio portrait of child smiling holding halves of oranges at her eyes. Isolated
Line drawing of two children reading a storybook.
Text that encourages you to register for a program.
bottom of page